Jelly3-FPC系列USB3.0 FPC接口工业相机模组

Jelly3-FPC系列工业相机模组采用USB3.0 FPC软排线连接设计,专注于灵活性、高度可扩展性以及对极端紧凑空间应用的卓越适应性,旨在满足日益增长的高性能嵌入式视觉集成需求。适用于工业检测、医疗影像、智能交通、科研教育以及安防等领域。

  • 产品型号: Jelly3-FPC系列USB3.0 FPC接口工业相机
  • 产品规格书: 下载

凯视佳|工业相机|3D相机

凯视佳|工业相机|3D相机


产品型号

传感器

色彩

分辨率

靶面尺寸

像元尺寸

快门帧速最小曝光时间信噪比动态范围

MU3S40M(SGYYO)

IMX287

黑白

720x540

1/2.9”

6.9um

全局

552

5us

47dB

74dB

MU3S40C(SGYYO)

IMX287

彩色

720x540

1/2.9”

6.9um

全局

552

5us

47dB

74dB

MU3C120M(MGYYO)

AR0135

黑白

1280x960

1/3”

3.75um

全局

60

17us

40.7dB

67.7dB

MU3C120C(MGYYO)

AR0135

彩色

1280x960

1/3”

3.75um

全局

60

17us

40.7dB

67.7dB

MU3I130M(IGYYO)

ISG1307

黑白

1280x1024

1/2”

4.8um

全局

160

5us

40dB

60dB

MU3I130C(IGYYO)

ISG1307

彩色

1280x1024

1/2”

4.8um

全局

160

5us

40dB

60dB

MU3E130M(EGYYO)

EV76C560

黑白

1280x1024

1/1.8”

5.3um

全局

60

16us

41dB

62dB

MU3E130C(EGYYO)

EV76C560

彩色

1280x1024

1/1.8”

5.3um

全局

60

16us

41dB

62dB

MU3E200M(EGYYO)

EV76C570

黑白

1600x1200

1/1.8”

4.5um

全局

60

15us

39dB

52dB

MU3E200C(EGYYO)

EV76C571

彩色

1600x1200

1/1.8”

4.5um

全局

60

15us

39dB

52dB

MU3S230M(SGYYO)

IMX174

黑白

1936x1216

1/1.2”

5.86um

全局

80

17us

45dB

73dB

MU3S230C(SGYYO)

IMX174

彩色

1936x1216

1/1.2”

5.86um

全局

80

17us

45dB

73dB

MU3S231M(SGYYO)

IMX249

黑白

1936x1216

1/1.2”

5.86um

全局

40

27us

45.2dB

72dB

MU3S231C(SGYYO)

IMX249

彩色

1936x1216

1/1.2”

5.86um

全局

40

27us

45.2dB

72dB

MU3S321M(SGYYO)

IMX265

黑白

2048x1536

1/1.8”

3.45um

全局

60

26us

40dB

70dB

MU3S321C(SGYYO)

IMX265

彩色

2048x1536

1/1.8”

3.45um

全局

60

26us

40dB

70dB

MU3S500M(SGYYO)

IMX264

黑白

2464x2056

2/3”

3.45um

全局

38

26us

40dB

70dB

MU3S500C(SGYYO)

IMX264

彩色

2464x2056

2/3”

3.45um

全局

38

26us

40dB

70dB

MU3S210M(SRYYO)

IMX290

黑白

1944x1096

1/2.8”

2.9um

滚动

60

15us

50dB

75dB

MU3S210C(SRYYO)

IMX290

彩色

1944x1096

1/2.8”

2.9um

滚动

60

15us

50dB

75dB

MU3C500M(MRYYO)

MT9P031

黑白

2592x1944

1/2.5”

2.2um

滚动

14

35us

38.1dB

70.1dB

MU3C500C(MRYYO)

MT9P031

彩色

2592x1944

1/2.5”

2.2um

滚动

14

35us

38.1dB

70.1dB

MU3S641M(SRYYO)

IMX178

黑白

3096x2080

1/1.8”

2.4um

滚动

30

28us

50dB

70dB

MU3S641C(SRYYO)

IMX178

彩色

3096x2080

1/1.8”

2.4um

滚动

30

28us

50dB

70dB

MU3S1201M(SRYYO)

IMX226

黑白

4072x3046

1/1.7”

1.85um

滚动

14

91us

49dB

68dB

MU3S1200C(SRYYO)

IMX226

彩色

4072x3046

1/1.7”

1.85um

滚动

14

91us

49dB

68dB

MU3C1400C(MRYYO)

MT9F002

彩色

4608x3288

1/2.3”

1.4um

滚动

12

36us

35.5dB

65.3dB

凯视佳|工业相机|3D相机